Cele i Program konferencji

Inżynieria oprogramowania oraz technologie zabezpieczeń systemów i produktów informatycznych odgrywają obecnie istotną rolę w wiarygodnym, harmonijnym i efektywnym przepływie informacji pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi, administracyjnymi, finansowymi i naukowo-badawczymi.

Z tego powodu głównym obszarem zainteresowań Konferencji są przede wszystkim wzajemne relacje pomiędzy metodami projektowania oprogramowania a dostępnymi lub nowymi mechanizmami zabezpieczeń.

Tematyka Konferencji obejmuje przedstawione poniżej obszary, chociaż nie jest do nich jedynie ograniczona:

Inżynieria Oprogramowania

 1. Metodologie inżynierii oprogramowania
 2. Architektury oprogramowania i projektowanie
 3. Metody i techniki rozwoju i utrzymywania oprogramowania
 4. Technologie wytwarzania inżynierii oprogramowania
 5. Semantyka i komponenty usług WEB
 6. Systemy krytyczne (odporność na uszkodzenia, bezpieczeństwo i zabezpieczenia)
 7. Technologie aplikacji zrównoleglonych oraz rozproszonych

Inżynieria Zabezpieczeń Systemów Informacyjnych

 1. Zabezpieczenia oprogramowania oraz inżynieria wytwarzania bezpiecznego oprogramowania
 2. Prymitywy i protokoły kryptograficzne oraz kryptografia stosowana
 3. Modele bezpiecznej kontroli dostępu oraz języki specyfikacji polityk bezpieczeństwa
 4. Modele zabezpieczeń, analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem
 5. Modele zaufania i zarządzanie zaufaniem
 6. Ocena i poświadczanie bezpieczeństwa systemów i produktów informatycznych
 7. Systemy biometryczne i ich zastosowania w zabezpieczeniach

Językiem Konferencji jest język polski. Zgłoszone artykuły powinny być jednak napisane w języku angielskim.

Program konferencji Program konferencji.