SoftSec 2013 :: WAŻNE DATY
15 lipca, 2013 Nadesłanie pełnej wersji artykułu
2 września 2013 Potwierdzenie akceptacji/odrzucenia artykułu
23 września 2013 Nadesłanie artykułu w postaci gotowej do publikacji
21 października 2013 Wniesienie opłaty
21-22 listopada 2013 Konferencja