SoftSec 2013 :: KOMITET NAUKOWY
 • Włodzimierz Bielecki, przewodniczący (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Jerzy Pejaś, zastępca przewodniczącego (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Imed El Fray, zastępca przewodniczącego (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Witold Maćków, sekretarz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Krzysztof Chmiel (Politechnika Poznańska)
 • Ryszard S. Choraś (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
 • Krzysztof Ciesielski (Polska Akademia Nauk)
 • Jerzy Gawinecki (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • Janusz Górski (Politechnika Gdańska)
 • Janusz Kacprzyk (Polska Akademia Nauk)
 • Mieczysław Kula (Uniwersytet Śląski)
 • Leonid Kompanets (Uniwersytet Łódzki)
 • Jerzy Korostil (Akademia Morska w Szczecinie)
 • Piotr Andrzej Kowalski (Politechnika Krakowska)
 • Zbigniew Adam Kotulski (Polska Akademia Nauk)
 • Georgy Kukharev (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Eugeniusz Kuriata (Uniwersytet Zielonogórski)
 • Andrzej Niesler (Uniwersytet Wrocławski)
 • Arkadiusz Orłowski (Polska Akademia Nauk)
 • Marcin Paprzycki (Polska Akademia Nauk)
 • Andrzej Piegat (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Jacek Pomykała (Uniwersytet Warszawski)
 • Valery Rogoza (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Khalid Saeed (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • Władysław Skarbek (Politechnika Warszawska)
 • Marian Srebrny (Polska Akademia Nauk)
 • Janusz Stokłosa (Politechnika Poznańska)
 • Ryszard Tadeusiewicz (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • Aleksandr Cariow (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Sławomir Wierzchoń (Polska Akademia Nauk)
 • Antoni Wiliński (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)