SoftSec 2013

2013

Zaproszenie do udziału w konferencji naukowej

DRUGA KONFERENCJA NAUKOWA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA
I ZABEZPIECZEŃ SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH

SoftSec 2013

Szczecin, 21-22 listopada 2013 r.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki

Konferencja jest adresowana do polskich środowisk naukowych, studentów i doktorantów, a także praktyków i ekspertów z jednostek naukowo-badawczych, biznesowych, finansowych oraz jednostek odpowiedzialnych za informatyzację i bezpieczeństwo informacyjne państwa.

Idea Konferencji Naukowej SoftSec wywodzi się z Międzynarodowej Konferencji ADVANCED COMPUTER SYSTEMS (ACS) i tematycznie jest do niej zbliżona. W tym roku Konferencja SoftSec jest organizowana po raz drugi i odbywać się będzie cyklicznie co dwa lata (pierwsza Konferencja odbyła się 18 listopada 2011 r.), na przemian z Konferencją ACS.

Inżynieria oprogramowania oraz technologie zabezpieczeń systemów i produktów informatycznych odgrywają obecnie istotną rolę w wiarygodnym, harmonijnym i efektywnym przepływie informacji pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi, administracyjnymi, finansowymi i naukowo-badawczymi. Z tego powodu głównym obszarem zainteresowań Konferencji są przede wszystkim wzajemne relacje pomiędzy metodami projektowania oprogramowania a dostępnymi lub nowymi mechanizmami zabezpieczeń.

Tematyka Konferencji obejmuje przedstawione poniżej obszary, chociaż nie jest do nich jedynie ograniczona:

Inżynieria Oprogramowania

 1. Metodologie inżynierii oprogramowania
 2. Architektury oprogramowania i projektowanie
 3. Metody i techniki rozwoju i utrzymywania oprogramowania
 4. Technologie wytwarzania inżynierii oprogramowania
 5. Semantyka i komponenty usług WEB
 6. Systemy krytyczne (odporność na uszkodzenia, bezpieczeństwo i zabezpieczenia) 
 7. Technologie aplikacji zrównoleglonych oraz rozproszonych

Inżynieria Zabezpieczeń Systemów Informacyjnych

 1. Zabezpieczenia oprogramowania oraz inżynieria wytwarzania bezpiecznego oprogramowania,
 2. Prymitywy i protokoły kryptograficzne oraz kryptografia stosowana
 3. Modele bezpiecznej kontroli dostępu oraz języki specyfikacji polityk bezpieczeństwa
 4. Modele zabezpieczeń, analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem
 5. Modele zaufania i zarządzanie zaufaniem
 6. Ocena i poświadczanie bezpieczeństwa systemów i produktów informatycznych
 7. Systemy biometryczne i ich zastosowania w zabezpieczeniach

Językiem Konferencji jest język polski. Zgłoszone artykuły muszą być jednak napisane w języku angielskim.

PROGRAM KONFERENCJI

Zgłoszone artykuły (w języku angielskim) nie powinny być wcześniej nigdzie opublikowane, ani też być poddane obecnie jakiejkolwiek procedurze recenzji poprzedzającej ich opublikowanie w innych materiałach niż materiały Konferencji. Przed przyjęciem artykułu do zaprezentowania podczas Konferencji wszystkie nadesłane prace zostaną poddane procedurze anonimowych recenzji.

Pragniemy poinformować potencjalnych uczestników Konferencji SoftSec, że wszystkie prace, które otrzymają pozytywne recenzje zostaną (po ewentualnym wniesieniu poprawek) opublikowane w czasopiśmie Przegląd Elektrotechniczny (czasopismo jest indeksowane przez Thomson Scientific Web of Science Philadephia, posiada impact factor: 0.242 i jest wymienione na liście czasopism punktowanych przez MNiSW, z dnia 17.09.2012, część A, poz. 8558, 15 punktów). Kwalifikacja artykułów do publikacji będzie realizowana w oparciu o ranking ocen uzyskanych przez poszczególne, pozytywnie zrecenzowane artykuły.

Artykuł przyjęty do opublikowania w czasopiśmie Przegląd Elektrotechniczny powinien zostać wygłoszony przez autora lub jednego ze współautorów artykułu.

Artykuł powinien być przygotowany zgodnie z wymaganiami czasopisma PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (patrz www.pe.org.pl) i nie powinien przekraczać 4 stron, wliczając w to streszczenie, słowa kluczowe, spis literatury oraz adres/adresy autora/autorów artykułu (w przypadku więcej niż jednego autora należy wskazać autora, z którym będzie można prowadzić korespondencję).

Przygotowanie artykułu w formacie doc: wzór - http://pe.org.pl/doc/wzor.doc, przykład - http://pe.org.pl/doc/sample.doc
Przygotowanie artykułu w formacie Latex: wzór i przykład - http://pe.org.pl/doc/latex.zip

System wysyłania artykułów jest już dostępny. Artykuły proszę rejestrować i wysyłać poprzez system dostępny pod adresem: https://cmt.research.microsoft.com/SOFTSEC2013/

Nadsyłane artykuły muszą być napisane w języku angielskim.

15 lipca, 2013 Nadesłanie pełnej wersji artykułu
2 września 2013 Potwierdzenie akceptacji/odrzucenia artykułu
23 września 2013 Nadesłanie artykułu w postaci gotowej do publikacji
21 października 2013 Wniesienie opłaty
21-22 listopada 2013 Konferencja

Konferencja odbędzie się w Szkołe Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Szczegółowe informacje: isim.wzim.sggw.pl.

DOJAZD NA KONFERENCJĘ

 • Włodzimierz Bielecki, przewodniczący (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Jerzy Pejaś, zastępca przewodniczącego (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Imed El Fray, zastępca przewodniczącego (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Witold Maćków, sekretarz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Krzysztof Chmiel (Politechnika Poznańska)
 • Ryszard S. Choraś (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
 • Krzysztof Ciesielski (Polska Akademia Nauk)
 • Jerzy Gawinecki (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • Janusz Górski (Politechnika Gdańska)
 • Janusz Kacprzyk (Polska Akademia Nauk)
 • Mieczysław Kula (Uniwersytet Śląski)
 • Leonid Kompanets (Uniwersytet Łódzki)
 • Jerzy Korostil (Akademia Morska w Szczecinie)
 • Piotr Andrzej Kowalski (Politechnika Krakowska)
 • Zbigniew Adam Kotulski (Polska Akademia Nauk)
 • Georgy Kukharev (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Eugeniusz Kuriata (Uniwersytet Zielonogórski)
 • Andrzej Niesler (Uniwersytet Wrocławski)
 • Arkadiusz Orłowski (Polska Akademia Nauk)
 • Marcin Paprzycki (Polska Akademia Nauk)
 • Andrzej Piegat (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Jacek Pomykała (Uniwersytet Warszawski)
 • Valery Rogoza (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Khalid Saeed (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • Władysław Skarbek (Politechnika Warszawska)
 • Marian Srebrny (Polska Akademia Nauk)
 • Janusz Stokłosa (Politechnika Poznańska)
 • Ryszard Tadeusiewicz (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • Aleksandr Cariow (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Sławomir Wierzchoń (Polska Akademia Nauk)
 • Antoni Wiliński (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Jerzy Pejaś, przewodniczący (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Imed El Fray, zastępca przewodniczącego (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Sylwia Hardej, sekretarz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Witold Maćków (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Tomasz Hyla (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Dariusz Burak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Mykhaylo Fedorov (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

Więcej artykułów…

Strona 1 z 2

pierwsza
poprzednia
1