SoftSec 2011 :: PUBLIKACJA

Zgłoszone artykuły nie powinny być wcześniej nigdzie opublikowane, ani też być poddane obecnie jakiejkolwiek procedurze recenzji poprzedzającej ich opublikowanie w innych materiałach niż materiały Konferencji. Przed przyjęciem artykułu do zaprezentowania podczas Konferencji wszystkie nadesłane prace zostaną poddane procedurze anonimowych recenzji.

Pragniemy poinformować potencjalnych uczestników Konferencji SoftSec, że wszystkie prace, które otrzymają pozytywne recenzje zostaną (po ewentualnym wniesieniu poprawek) opublikowane w czasopiśmie Pomiary Automatyka Kontrola (miesięcznik PAK jest wymieniony na liście czasopism punktowanych przez MNiSW, z dnia 28.06.2010, część B, poz. 1020 i ma przypisane 9 punktów) lub w przypadku dużej liczby zaakceptowanych artykułów także w czasopiśmie Metody Informatyki Stosowanej (miesięcznik MIS jest wymieniony na liście czasopism punktowanych przez MNiSW, z dnia 28.06.2010, część B, poz. 828 i ma przypisane 6 punktów). Kwalifikacja artykułów do publikacji będzie realizowana w oparciu o ranking ocen uzyskanych przez poszczególne, pozytywnie zrecenzowane artykuły.

Artykuł przyjęty do opublikowania w czasopiśmie Pomiary Automatyka Kontrola lub Metody Informatyki Stosowanej powinien zostać wygłoszony przez autora lub jednego ze współautorów artykułu.