SoftSec 2011 :: INSTRUKCJA DLA AUTORÓW

Artykuł powinien być przygotowany zgodnie z wymaganiami czasopisma PAK (patrz http://www.pak.info.pl/) i nie powinien przekraczać 4 stron napisanych zgodnie ze wskazówkami wydawnictwa (układ 2-kolumnowy).

Nadsyłane artykuły mogą być napisane w języku polskim lub w języku angielskim.