SoftSec 2011

2011

Zaproszenie do udziału w konferencji naukowej

PIERWSZA KONFERENCJA NAUKOWA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA
I ZABEZPIECZEŃ SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH

SoftSec 2013

Szczecin, 18 listopada 2011 r.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki

Konferencja jest adresowana przede wszystkim do polskich środowisk naukowych, studentów i doktorantów, a także praktyków i ekspertów z jednostek naukowo-badawczych, biznesowych, finansowych oraz jednostek odpowiedzialnych za informatyzację i bezpieczeństwo informacyjne państwa.

Idea Konferencji Naukowej SoftSec wywodzi się z Międzynarodowej Konferencji ADVANCED COMPUTER SYSTEMS (ACS) i tematycznie jest do niej zbliżona. W tym roku Konferencja SoftSec jest organizowana po raz pierwszy, ale mamy nadzieję, że będzie odbywała się cyklicznie co dwa lata, na przemian z Konferencją ACS.

Inżynieria oprogramowania oraz technologie zabezpieczeń systemów i produktów informatycznych odgrywają obecnie istotną rolę w wiarygodnym, harmonijnym i efektywnym przepływie informacji pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi, administracyjnymi, finansowymi i naukowo-badawczymi. Z tego powodu głównym obszarem zainteresowań Konferencji są przede wszystkim wzajemne relacje pomiędzy metodami projektowania oprogramowania a dostępnymi lub nowymi mechanizmami zabezpieczeń.

Tematyka Konferencji obejmuje przedstawione poniżej obszary, chociaż nie jest do nich jedynie ograniczona:

Inżynieria Oprogramowania

 1. Metodologie inżynierii oprogramowania
 2. Architektury oprogramowania i projektowanie
 3. Metody i techniki rozwoju i utrzymywania oprogramowania
 4. Technologie wytwarzania inżynierii oprogramowania
 5. Semantyka i komponenty usług WEB
 6. Systemy krytyczne (odporność na uszkodzenia, bezpieczeństwo i zabezpieczenia) 
 7. Technologie aplikacji zrównoleglonych oraz rozproszonych

Inżynieria Zabezpieczeń Systemów Informacyjnych

 1. Zabezpieczenia oprogramowania oraz inżynieria wytwarzania bezpiecznego oprogramowania,
 2. Prymitywy i protokoły kryptograficzne oraz kryptografia stosowana
 3. Modele bezpiecznej kontroli dostępu oraz języki specyfikacji polityk bezpieczeństwa
 4. Modele zabezpieczeń, analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem
 5. Modele zaufania i zarządzanie zaufaniem
 6. Ocena i poświadczanie bezpieczeństwa systemów i produktów informatycznych
 7. Systemy biometryczne i ich zastosowania w zabezpieczeniach

Językiem Konferencji jest język polski.

PROGRAM KONFERENCJI [PDF]

Zgłoszone artykuły nie powinny być wcześniej nigdzie opublikowane, ani też być poddane obecnie jakiejkolwiek procedurze recenzji poprzedzającej ich opublikowanie w innych materiałach niż materiały Konferencji. Przed przyjęciem artykułu do zaprezentowania podczas Konferencji wszystkie nadesłane prace zostaną poddane procedurze anonimowych recenzji.

Pragniemy poinformować potencjalnych uczestników Konferencji SoftSec, że wszystkie prace, które otrzymają pozytywne recenzje zostaną (po ewentualnym wniesieniu poprawek) opublikowane w czasopiśmie Pomiary Automatyka Kontrola (miesięcznik PAK jest wymieniony na liście czasopism punktowanych przez MNiSW, z dnia 28.06.2010, część B, poz. 1020 i ma przypisane 9 punktów) lub w przypadku dużej liczby zaakceptowanych artykułów także w czasopiśmie Metody Informatyki Stosowanej (miesięcznik MIS jest wymieniony na liście czasopism punktowanych przez MNiSW, z dnia 28.06.2010, część B, poz. 828 i ma przypisane 6 punktów). Kwalifikacja artykułów do publikacji będzie realizowana w oparciu o ranking ocen uzyskanych przez poszczególne, pozytywnie zrecenzowane artykuły.

Artykuł przyjęty do opublikowania w czasopiśmie Pomiary Automatyka Kontrola lub Metody Informatyki Stosowanej powinien zostać wygłoszony przez autora lub jednego ze współautorów artykułu.

Artykuł powinien być przygotowany zgodnie z wymaganiami czasopisma PAK (patrz http://www.pak.info.pl/) i nie powinien przekraczać 4 stron napisanych zgodnie ze wskazówkami wydawnictwa (układ 2-kolumnowy).

Nadsyłane artykuły mogą być napisane w języku polskim lub w języku angielskim.

15 sierpnia, 2011 Nadesłanie pełnej wersji artykułu
19 września 2011 Potwierdzenie akceptacji/odrzucenia artykułu
3 października 2011 Nadesłanie artykułu w postaci gotowej do publikacji
17 października 2011 Wniesienie opłaty
18 listopada 2011 Konferencja

Koszt udziału w konferencji (publikacja artykułu, materiały konferencyjne, wyżywienie): 1000 zł. Nocleg w pensjonacie Ostoja lub innym miejscu według życzenia uczestnika płatny osobno.

Konferencja odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Badawczym w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi koło Szczecina. Więcej informacji o Ośrodku można znaleźć pod adresem http://www.oze.szczecin.pl.

Ośrodek Ostoja

Włodzimierz Bielecki, przewodniczący (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

Jerzy Pejaś, zastępca przewodniczącego (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

Imed El Fray, zastępca przewodniczącego (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

Witold Maćków, sekretarz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

Krzysztof Chmiel (Politechnika Poznańska)

Ryszard S. Choraś (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)

Krzysztof Ciesielski (Polska Akademia Nauk)

Jerzy Gawinecki (Wojskowa Akademia Techniczna)

Mieczysław Kula (Uniwersytet Śląski)

Leonid Kompanets (Uniwersytet Łódzki)

Jerzy Korostil (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

Piotr Andrzej Kowalski (Politechnika Krakowska)

Georgy Kukharev (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

Eugeniusz Kuriata (Uniwersytet Zielonogórski)

Arkadiusz Orłowski (Polska Akademia Nauk)

Andrzej Piegat (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

Jacek Pomykała (Uniwersytet Warszawski)

Valery Rogoza (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

Khalid Saeed (Akademia Górniczo-Hutnicza)

Marian Srebrny (Polska Akademia Nauk)

Janusz Stokłosa (Politechnika Poznańska)

Ryszard Tadeusiewicz (Akademia Górniczo-Hutnicza)

Aleksander Tariov (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

Antoni Wiliński (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

Andrzej Niesler (Uniwersytet Wrocławski)

Jerzy Pejaś, przewodniczący (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

Imed El Fray, zastępca przewodniczącego (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

Sylwia Hardej, sekretarz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

Witold Maćków (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

Tomasz Hyla (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Informatyki
ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin
tel. (+4891) 449 56 62
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.