ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PIERWSZEJ MULTI-KONFERENCJI NAUKOWEJ

INFORMATYKA W TECHNICE, EKONOMII I ZARZĄDZANIU

ITEZ 2015


TRZECIA KONFERENCJA NAUKOWA

Inżynieria Oprogramowania i Zabezpieczeń Systemów Informacyjnych

SoftSec 2015


Warszawa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 22-23 październik 2015r.

Program konferencji Program konferencji.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki

przy współpracy:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

Konferencja jest adresowana do polskich środowisk naukowych, studentów i doktorantów, a także praktyków i ekspertów z jednostek naukowo-badawczych, biznesowych, finansowych oraz jednostek odpowiedzialnych za informatyzację i bezpieczeństwo informacyjne państwa.

Idea Konferencji Naukowej SoftSec wywodzi się z Międzynarodowej Konferencji ADVANCED COMPUTER SYSTEMS (ACS) i tematycznie jest do niej zbliżona.

W tym roku Konferencja SoftSec jest organizowana po raz drugi i odbywa się cyklicznie co dwa lata, na przemian z Konferencją ACS.

Inżynieria oprogramowania oraz technologie zabezpieczeń systemów i produktów informatycznych odgrywają obecnie istotną rolę w wiarygodnym, harmonijnym i efektywnym przepływie informacji pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi, administracyjnymi, finansowymi i naukowo-badawczymi.

Z tego powodu głównym obszarem zainteresowań Konferencji są przede wszystkim wzajemne relacje pomiędzy metodami projektowania oprogramowania a dostępnymi lub nowymi mechanizmami zabezpieczeń.

Tematyka Konferencji obejmuje przedstawione poniżej obszary, chociaż nie jest do nich jedynie ograniczona:

Inżynieria Oprogramowania

 1. Metodologie inżynierii oprogramowania
 2. Architektury oprogramowania i projektowanie
 3. Metody i techniki rozwoju i utrzymywania oprogramowania
 4. Technologie wytwarzania inżynierii oprogramowania
 5. Semantyka i komponenty usług WEB
 6. Systemy krytyczne (odporność na uszkodzenia, bezpieczeństwo i zabezpieczenia)
 7. Technologie aplikacji zrównoleglonych oraz rozproszonych

Inżynieria Zabezpieczeń Systemów Informacyjnych

 1. Zabezpieczenia oprogramowania oraz inżynieria wytwarzania bezpiecznego oprogramowania
 2. Prymitywy i protokoły kryptograficzne oraz kryptografia stosowana
 3. Modele bezpiecznej kontroli dostępu oraz języki specyfikacji polityk bezpieczeństwa
 4. Modele zabezpieczeń, analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem
 5. Modele zaufania i zarządzanie zaufaniem
 6. Ocena i poświadczanie bezpieczeństwa systemów i produktów informatycznych
 7. Systemy biometryczne i ich zastosowania w zabezpieczeniach

Językiem Konferencji jest język polski. Zgłoszone artykuły powinny być jednak napisane w języku angielskim.

Program konferencji Program konferencji.

Zgłoszone artykuły (w języku angielskim) nie powinny być wcześniej nigdzie opublikowane, ani też być poddane obecnie jakiejkolwiek procedurze recenzji poprzedzającej ich opublikowanie w innych materiałach niż materiały Konferencji. Przed przyjęciem artykułu do zaprezentowania podczas Konferencji wszystkie nadesłane prace zostaną poddane procedurze anonimowych recenzji.

Pragniemy poinformować potencjalnych uczestników Konferencji SoftSec, że wszystkie prace, które otrzymają pozytywne recenzje zostaną (po ewentualnym wniesieniu poprawek) opublikowane w czasopiśmie Przegląd Elektrotechniczny wymienione na liście B czasopism punktowanych przez MNiSW, pozycja 1767 10 punktów). Kwalifikacja artykułów do publikacji będzie realizowana w oparciu o ranking ocen uzyskanych przez poszczególne, pozytywnie zrecenzowane artykuły.

Instrukcje dla autorów dostępne są pod adresem: http://pe.org.pl/index.php?lang=0

Streszczenia artykułów drukowanych w Przeglądzie Elektrotechnicznym zamieszczane są w międzynarodowych bazach danych INSPEC i SCOPUS oraz krajowej bazie BAZTECH.

Artykuł powinien być przygotowany zgodnie z wymaganiami czasopisma PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (patrz www.pe.org.pl) i nie powinien przekraczać 4 stron, wliczając w to streszczenie, słowa kluczowe, spis literatury oraz adres/adresy autora/autorów artykułu (w przypadku więcej niż jednego autora należy wskazać autora, z którym będzie można prowadzić korespondencję).

Dodatkowe instrukcja dla autorów, przykład artykułu oraz inne informacje dotyczące nadsyłania artykułów można znaleźć na stronie WEB pod adresem: http://softsec.zut.edu.pl.

30 czerwca, 2015 Nadesłanie pełnej wersji artykułu
17 sierpnia, 2015 Potwierdzenie akceptacji/odrzucenia artykułu
1 września, 2015 Nadesłanie artykułu w postaci gotowej do publikacji
1 października, 2015 Wniesienie opłaty
20-21 października, 2015 Konferencja

Konferencja odbędzie się w Szkołe Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Szczegółowe informacje: isim.wzim.sggw.pl.

DOJAZD NA KONFERENCJĘ

 • Włodzimierz Bielecki, przewodniczący (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Jerzy Pejaś, zastępca przewodniczącego (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Imed El Fray, zastępca przewodniczącego (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Tomasz Hyla, sekretarz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Andrzej Marian Barczak (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • Barbara Begier (Politechnika Poznańska)
 • Andrzej Białas (Instytut Technik Innowacyjnych EMAG)
 • Aleksandr Cariow (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Krzysztof Chmiel (Politechnika Poznańska)
 • Ryszard S. Choraś (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
 • Krzysztof Ciesielski (Polska Akademia Nauk)
 • Jerzy Gawinecki (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • Janusz Górski (Politechnika Gdańska)
 • Piotr Habela (Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych)
 • Ireneusz Józef Jóźwiak (Politechnika Wrocławska)
 • Janusz Wojciech Jurek (Uniwersytet Jagielloński)
 • Janusz Kacprzyk (Polska Akademia Nauk)
 • Włodzimierz Kasprzak (Politechnika Warszawska)
 • Mieczysław Kula (Uniwersytet Śląski)
 • Piotr Andrzej Kowalski (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • Zbigniew Adam Kotulski (Polska Akademia Nauk)
 • Mariusz Kubanek (Politechnika Częstochowska)
 • Mirosław Kurkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Wojciech Władysław Mazurczyk (Politechnika Warszawska)
 • Jacek Mościński (Politechnika Krakowska)
 • Andrzej Niesler (Uniwersytet Wrocławski)
 • Adam Niewiadomski (Politechnika Łódzka)
 • Marek Romuald Ogiela (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • Arkadiusz Orłowski (Polska Akademia Nauk)
 • Marcin Paprzycki (Polska Akademia Nauk)
 • Henryk Piech (Politechnika Częstochowska)
 • Andrzej Piegat (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Jacek Pomykała (Uniwersytet Warszawski)
 • Izabela Rejer (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Walery Rogoza (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Khalid Saeed (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • Władysław Skarbek (Politechnika Warszawska)
 • Włodzimierz Sosnowski (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN)
 • Marian Srebrny (Polska Akademia Nauk)
 • Janusz Stokłosa (Politechnika Poznańska)
 • Janusz Szczepański (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN)
 • Krzysztof Stanisław Szczypiorski (Politechnika Warszawska;)
 • Ryszard Tadeusiewicz (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • Paweł Urbanowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Sławomir Wierzchoń (Polska Akademia Nauk)
 • Antoni Wiliński (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Tomasz Hyla, przewodniczący (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Jerzy Pejaś, zastępca przewodniczącego (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Imed El Fray, zastępca przewodniczącego (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Sylwia Hardej, sekretarz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Witold Maćków (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Dariusz Burak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Mykhaylo Fedorov (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Informatyki

ul. Żołnierska 52, 71-210 Szczecin

tel. (+48 91) 449 56 62, pokój 109

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.